Zásady pro soubory cookie

FIBRAN d.o.o.
Kočevarjeva ulica 1 
8000 Novo mesto 
Slovenija
fibran@fibran.si 

 

Anonymní procházení webů společnosti FIBRAN

Společnost FIBRAN neshromažďuje prostřednictvím souborů cookie žádné osobní údaje ani informace týkající se žádných osob. Informace se shromažďují na základě ID souborů cookie (číslo sestávající z přibližně 20 znaků) a ID země. To znamená, že společnost FIBRAN bude moci používat pouze statistické údaje, které se týkají skupin lidí, ale nebude pomocí nich možné identifikovat žádné osoby, informace ani aktivitu na webu vztahující se k určité osobě.
Osobní údaje jsou shromažďovány pouze prostřednictvím formulářů na webu, do kterých uživatel aktivně zadává určité informace a odesílá je společnosti FIBRAN. I v tomto případě společnost FIBRAN dodržuje právní předpisy týkající se shromažďování a ukládání osobních údajů.
Soubory cookie nemusíte povolit (další informace naleznete v části Jak blokovat a zabránit používání souborů cookie). Pro společnost FIBRAN a nástroj Google Analytics, který používáme, tak zůstanete zcela anonymní.
 

Obecná definice souboru cookie

Soubor cookie, označovaný také jako HTTP cookie, webový soubor cookie, soubor cookie prohlížeče, využívá původní web k odesílání informací do prohlížeče uživatele, který poté vrací na původní web určité informace. Tyto informace lze použít pro ověřování, identifikaci relace uživatele, zjišťování předvoleb uživatele, obsahu nákupního košíku a další informace, čehož je možné dosáhnout ukládáním textových dat v počítači uživatele.
 

K čemu jsou shromažďované údaje využívány?

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie pomáhají společnosti FIBRAN zjistit, jakým způsobem prochází návštěvníci její web. Všechny informace jsou anonymní, ale sledují různé trendy, například sled kliknutí (click stream).
Informace zadané uživatelem, které vyžadují jeho aktivní přihlášení, slouží k odesílání požadovaných informací, jako jsou informace o produktech, finanční informace a informace o zaměstnání. 
 

Jaké informace jsou shromažďovány?

Společnost FIBRAN NORD d.o.o. shromažďuje ze svých webových stránek dva typy informací: informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a informace zadané uživateli, kteří vyplňují různé formuláře za účelem získání dalších informací, vzorové objednávky atd.
Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie jsou definovány službou Google Analytics a jedná se o informace jako například:
 • Čas aktuální návštěvy webu.
 • Kdy uživatel naposledy web navštívil.
 • Ze kterého webu se uživatel dostal na web společnosti FIBRAN (soubory cookie první strany nesdílí informace mezi weby).
 • IP adresa, která je znovu použita k identifikaci informací, jako je země, stát, město (to je označováno jako určování geografické polohy).
 • Soubory cookie neshromažďují informace, jako jsou jména, e-mailové a jiné adresy nebo fakturační údaje.
 • Podmínky služby Google Analytics jasně zakazují, aby zákazníci služby Analytics shromažďovali informace, které spojují osobní údaje s informacemi služby Google Analytics.
Informace zadané uživateli se liší formulář od formuláře v závislosti na účelu. Tyto formuláře jsou vytvářeny v souladu s globálními a místními právními předpisy.
 
Ochrana osobních údajů
Společnost FIBRAN zajišťuje, aby byly všechny údaje týkající se určitého uživatele ukládány v souladu s místními a mezinárodními právními předpisy.
Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie ukládá Google. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.
 

Jak blokovat a zabránit používání souborů cookie

 
Internet Explorer:
 1. Ve svém prohlížeči přejděte do nabídky Nástroje a vyberte položky Možnosti Internetu > Osobní údaje > Upřesnit.
 2. Zaškrtněte políčko Přepsat automatickou správu souborů cookie. 
 3. Určete, jak má aplikace Internet Explorer zpracovávat soubory cookie z webů prvních a třetích stran (jiný web než ten, který momentálně prohlížíte). 
 4. Chcete-li povolit, aby byly soubory cookie vždy ukládány do vašeho počítače, klikněte na Přijmout. 
 5. Chcete-li, aby byly soubory cookie nebyly nikdy ukládány do vašeho počítače, klikněte na Blokovat. 
 6. Pokud se má zobrazit dotaz, zda chcete povolit ukládání souboru cookie do počítače, klikněte na Dotázat se. 
 7. Chcete-li vždy povolit, aby byly soubory cookie relací (soubory cookie, které budou po zavření Internet Exploreru z vašeho počítače odstraněny) ukládány do vašeho počítače, zaškrtněte políčko Vždy povolit soubory cookie relací. 
Google Chrome
 • Na liště nástrojů prohlížeče klikněte na ikonu francouzského klíče.
 • Vyberte Možnosti.
 • Klikněte na kartu Pod pokličkou.
 • V části Ochrana osobních údajů klikněte na tlačítko Nastavení obsahu.
 • V zobrazeném dialogovém okně Nastavení obsahu klikněte na kartu Soubory cookie.

Odstranění souborů cookie

 1. Kliknutím na Zobrazit soubory cookie a jiná data webů otevřete dialogové okno Soubory cookie a jiná data.
 2. Chcete-li odstranit všechny soubory cookie, klikněte v dolní části dialogového okna na Odebrat vše.
 3. Chcete-li odstranit pouze určitý soubor cookie, vyberte web, který daný soubor cookie vydal, poté soubor cookie a klikněte na Odebrat.

Blokování souborů cookie ve výchozím nastavení

 1. Blokování všech souborů cookie: Vyberte možnost Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat. Po výběru tohoto nastavení nebudete moci používat většinu webů, které vyžadují vaše přihlášení. Vždy, když byl zablokován soubor cookie, se v adresním řádku zobrazí ikona.
 2. Blokování pouze souborů cookie třetích stran: Zaškrtněte políčko Ignorovat výjimky a blokovat nastavení souborů cookie třetích stran. I když jste přidali web na seznam výjimek a povolili jeho soubory cookie, soubory cookie webu třetích stan nebudou přijaty, pokud je toto políčko zaškrtnuto.

Povolení souborů cookie ve výchozím nastavení

 1. Chcete-li povolit soubory cookie první i třetí strany, musí být zaškrtnuto políčko Povolit nastavení místních dat.
 2. Chcete-li přijímat pouze soubory cookie první strany, zaškrtněte políčko Bez výjimky blokovat všechny soubory cookie třetích stran.

Vytvořte výjimky pro soubory cookie z konkrétních webů či domén.

Chcete-li určit, jak by měly být soubory cookie zpracovány pro několik konkrétních webů či domén, klikněte na Spravovat výjimky. Chcete-li přidat pravidlo v zobrazeném dialogovém okně Výjimky souborů cookie a dat webových stránek, proveďte následující postup:

 1. Klikněte na pole Přidat nový vzor výjimky a zadejte název domény, pro kterou chcete výjimku vytvořit.
 2. Chcete-li přidat výjimky pro celou doménu, vložte před název domény znaky [*.] (například [*.]google.com).
 3. Můžete také zadat IP adresu, IPv6 adresu nebo adresu URL jiného protokolu než HTTP.
 4. Pomocí nabídky vyberte, zda může daný web nastavovat soubory cookie. Pokud vyberete možnost Smazat při ukončení, soubory cookie budou vymazány při každém ukončení prohlížeče.
 5. Pomocí tohoto dialogového okna můžete také výjimky upravovat nebo odstraňovat.

Safari

 1. Vyberte Safari --> Předvolby.
 2. Klikněte na tlačítko nástrojové lišty Zabezpečení.
 3. Prohlížeč Safari zobrazí nastavení předvoleb.
 4. Vyberte způsob přijímání souborů cookie pomocí těchto přepínačů:
  - Nikdy: Blokování všech souborů cookie.
  - Vždy: Přijímání všech souborů cookie.
  - Pouze ze serverů, na které přejdete: Výchozí možnost, které umožňuje, aby se weby zobrazovaly správně bez nepovolených souborů cookie.
 5. Chcete-li zobrazit soubory cookie, které jsou aktuálně v systému, klikněte na tlačítko Zobrazit soubory cookie.
 6. Web, který používal tento soubor cookie, zapomene veškeré informace, které byly v daném souboru uloženy, což znamená, že se budete pravděpodobně muset postarat o toto nastavení ručně, například zadáním hesla na webu, které se dříve načetlo ze souboru cookie.
 7. Uložte změny kliknutím na tlačítko Zavřít.