Podlahy a stropy

Podlahová deska

Průmyslové podlahy

Podlaha nad nevytápěným suterénem

Mezipodlažní konstrukce

Strop pod nevytápěným prostorem