The FIBRAN way

Filosofie The FIBRAN way vychází z pochopení požadavků dnešních spotřebitelů a trhu. Je to cesta, která vychází z 50 let zkušeností, odborných znalostí, vývoje a špičkových výrobků, které nám umožňují čelit všem výzvám současného stavebnictví. Naše filosofie nám pomáhá společně s našimi partnery a zákazníky stanovit pro každý projekt klíčové zásady, jejichž dodržování vede k úspěšnému dokončení. Vytváří řešení založená na energetické účinnosti, bezpečnosti a inovacích. Tímto způsobem společně prosazujeme naši vizi lepší budoucnosti pro všechny.

ŘEŠENÍ FIBRAN

Skupina FIBRAN je víc než jen výrobce špičkových izolačních materiálů - snažíme se být partnerem, který rozumí výzvám, jimž čelíte. Při posuzování projektu vyslechneme vaše přání a potřeby, poradíme vám a pomůžeme vybrat to nejlepší řešení. Výrobky FIBRAN se vyznačují vysokou kvalitou, což znamená, že jejich použití je efektivní i v náročných a specifických podmínkách. Díky dlouholetým zkušenostem z různých zemí světa s odlišnými požadavky a klimatickými podmínkami jsme dospěli k dlouhodobým a udržitelným řešením pro opláštění budov. FIBRAN nabízí izolační řešení pro střešní plochy (ploché a šikmé střechy), základy, fasádu, podlahy a stropy, vnitřní izolace, stěny pod úrovní terénu a různé speciální konstrukce.
Jak vám můžeme pomoci? Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim službám a produktům, neváhejte se zeptat.

VÝHODY TEPELNÉ IZOLACE FIBRANxps

Tepelně-izolační výrobky FIBRANxps z extrudovaného polystyrenu jsou díky svým výjimečným technickým vlastnostem nepostradatelným materiálem ve stavebnictví i v průmyslu. Jsou nejlepší volbou pro účinnou tepelnou ochranu v těch nejnáročnějších podmínkách. Jejich vlastnosti jsou vynikající při extrémním zatížení a stejně výjimečné jsou také při působení vody a vlhkosti, kdy fungují jako tepelná ochrana stěn pod úrovní terénu. Výrobky FIBRANxps zajišťují certifikovanou trvanlivost a odolnost v systémech obrácených plochých střech a ve fasádních systémech.

Špičková kvalita

Řešení pro nejnáročnější konstrukce

Široký rozsah použití

Šetrné k životnímu prostředí

1. Špičková kvalita výrobků

Kvalita výrobků FIBRANxps je zajištěna v souladu s technickými normami EN 13172 a EN 13164. Pravidelně se kontroluje ve vlastních nejmodernějších laboratořích a ve spolupráci s nezávislými institucemi a akreditovanými laboratořemi doma i v zahraničí (FIW Mnichov).

Schválení pro použití výrobků FIBRANxps v náročných případech, které nejsou zahrnuty v evropských nebo mezinárodních normách, se získává od Německého národního institutu pro stavební inženýrství DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) v Berlíně.

2. Řešení pro nejnáročnější konstrukce

Výrobky FIBRANxps mají certifikát ETA pro použití v nejnáročnějších stavebních projektech, které vyžadují speciální ověření tepelně izolačních vlastností:
  • pod trvalým zatížením (pod základovou deskou budovy, pod parkovacími deskami),
  • v trvale vlhkém prostředí mimo hydroizolační vrstvu (pod úrovní terénu, v systémech obrácených plochých střech).
ETA - Evropské technické posouzení výrobků zaručuje, že tepelně-izolační výrobky FIBRANxps mají ověřené vlastnosti a mohou být použity v nejnáročnějších konstrukcích pro zajištění energetické účinnosti po celou dobu životnosti budovy nebo alespoň po dobu 50 let.

3. Široký rozsah použití

Výhodou výrobků FIBRANxps je, že je lze použít v různých oblastech stavebnictví (po obvodu, pod základovými deskami, pod průmyslovými podlahami, na plochých střechách a fasádách, v bazénových komplexech a chladicích jednotkách) a průmyslu (stěnové, stropní a podlahové panely, okenní a dveřní rámy a výplně, přepravní a obytné kontejnery, ozdobné lišty a obložení).
Produkty FIBRANxps mají tak široké uplatnění díky následujícím vlastnostem:
  • různé úpravy hran (rovný řez, hrana ve tvaru písmene L, nebo hrana s perem a drážkou),
  • různé povrchové úpravy (hladké, vaflové, hoblované, řezané) s drážkami nebo bez nich,
  • široký rozsah pevnosti v tlaku (200-700 kPa),
  • nízká tepelná vodivost,
  • velký výběr rozměrů panelů.

4. Šetrné k životnímu prostředí

FIBRANxps se vyrábí za použití plynů šetrných k životnímu prostředí a splňuje požadavky EU na ekologicky přijatelné materiály. Produkty FIBRANxps se vyrábějí technologií šetrnou k životnímu prostředí, náš závazek k ekologickému provozu potvrzují také dva certifikáty, ISO 14001:2015 a Resources SAVED, a prohlášení o ekologickém produktu - EPD. Snažíme se o komplexní systém environmentálního managementu, recyklujeme odpad a zajišťujeme dlouhý životní cyklus výrobků, což svědčí o našem využívání přírodních zdrojů udržitelným způsobem.

Společnost FIBRAN znamená spolehlivost a kvalitu

Skupina FIBRAN patří mezi přední evropské výrobce tepelných a zvukových izolací. Od svých počátků před téměř 50 lety se FIBRAN rozrostl ve skupinu s mnoha výrobními linkami a závody v různých evropských zemích, která nabízí ucelený sortiment výrobků pro nejrůznější použití. FIBRANxps se vyrábí v Řecku, Slovinsku, Portugalsku, Bulharsku a nedávno došlo k zahájení výroby i v České republice.

Nový výrobní závod v České republice


Otevření nového závodu v České republice v mostecké průmyslové zóně Joseph umožnilo rozšíření výrobních kapacit a průnik skupiny FIBRAN na nové náročné evropské trhy, zejména do Německa a Polska. Nově vybudovaný závod vyrábí tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) pro nejnáročnější použití, rozkládá se na celkové ploše 100 000 m2 a zahrnuje technologicky vyspělou výrobní halu, administrativní budovy, nejmodernější laboratoř a další obchodní zázemí. Roční výrobní kapacita nového závodu je 400 000 m3.

KONTAKTUJTE NÁS

Rádi vám pomůžeme s řešením obtížných projektů, technickými dotazy nebo dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete nám také zaslat svůj dotaz na produkty a služby.

Komplexní poradenství na jednom místě

Co byste měli vědět, pokud chcete, aby váš dům byl energeticky účinný, ať už žijete kdekoli a jakkoli?