Izolace pro vysoce zatížené podlahy

Zaposlitev viličarist
Přehled produktů FIBRAN
09/01/2023
BAU 2023, invation
Pozvánka na veletrh BAU 2023
08/03/2023
Zaposlitev viličarist
Přehled produktů FIBRAN
09/01/2023
BAU 2023, invation
Pozvánka na veletrh BAU 2023
08/03/2023

FIBRANxps = Izolace pro vysoce zatížené podlahy

Průmyslové podlahy patří k nejnáročnějším konstrukcím, protože mají vysoké požadavky na toleranci rovinnosti horního povrchu. Specialisté na průmyslové podlahy pokládají tyto betonové podlahy velmi precizně, aby nedocházelo k následnému sedání zeminy v případě přetížení nebo nedostatečné únosnosti. U průmyslových podlah je zásadní jak výběr tepelné izolace, tak její instalace.

Tepelná izolace průmyslových podlah

Typ tepelné izolace FIBRANxps, která se použije pro tepelnou ochranu vysoce zatížených průmyslových podlah, určí statik podle předpokládaného zatížení podlahy. Tepelná izolace určená pro velké zatížení má deklarovanou pevnost v tlaku 300700 kPa. Izolační desky se vyrábějí s falcovým spojem (L-hrana) a lze je použít i jako jednovrstvou tepelnou izolaci. Pokládají se šachovnicově tak, aby vznikl kompaktní podklad ze vzájemně provázaných desek.

Podle normy DIN je pro tento typ použití vhodná tepelná izolace s uzavřenou buněčnou strukturou, jako je extrudovaný polystyren (XPS), konkrétně desky XPS se specifickými technickými vlastnostmi nebo označením na štítku:.

  • Deklarovaná pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10\Y) 300 - 700 [kPa]
  • Deklarovaná míra dlouhodobé absorpce vody difuzí WD(V) 1 % obj. (nejvhodnější i při trvalém ponoření izolace do vody).
  • Deklarovaná míra dlouhodobé nasákavosti ponořením WL(T) ≤ 0,7 % obj. (nejnižší třída, skutečná nasákavost výrobků FIBRANxps se pohybuje od 0,2 do 0,4 % obj.)
  • Deklarovaný faktor difuzního odporu vodní páry MUi 50-150
  • Deklarovaná tepelná vodivost λD=0,032 - 0,036 [W/mK]
FIBRANxps 500-L

Ochrana základové a podlahové desky skladovacího objektu a instalace hydroizolační fólie před pokládkou tepelné izolace FIBRANxps 500-L.

Před vyztužením a vylitím betonu se na desky položí těsnicí separační fólie. Pokud je požadována ochrana proti nárazovému zvuku, měla by být použita polyethylenová pěna s uzavřenými buňkami zabraňující nárazovému zvuku. Pro použití materiálů ve složitých konstrukčních modulech jsou nutné zvláštní kontroly vlastností. ETA-17/0910 mohou výrobci použít k prokázání stálých a trvalých izolačních vlastností (po dobu nejméně 50 let) svých výrobků. ETA je povinným důkazem kvality výrobku, pokud jde o použití tepelné izolace ve složitých konstrukčních modulech.

Instalace tepelných izolací

Před instalací tuhých tepelněizolačních desek FIBRANxps může být nutné vyrovnat betonový podklad, který není vždy proveden s největší přesností. Aby se předešlo chybám, ke kterým dochází z důvodu, že betonový podklad není zcela rovný, měl by se nejprve vyrovnat tenkou vrstvou jemného písku, aby se podlahové tepelněizolační desky FIBRANxps před zatížením betonovou deskou položily rovnoměrně po celém podkladu.

FIBRANxps 500-L

Tepelná izolace průmyslové podlahové desky pomocí FIBRANxps 500-L. V případě nerovného povrchu lze k vyrovnání podkladu použít jemný písek.

Konstrukce nosné betonové desky

Na tepelnou izolaci se položí těsnicí vrstva, na kterou se umístí určená armovací ocel. Pokud podlahová deska vyžaduje stavební dilatační spáry, lze je osadit ve formě posuvných prvků, které umožňují podélný pohyb vznikající tečením a smršťováním betonu na tepelné izolaci.

Kromě extrémně vysokého tlakového zatížení, jako je tomu v případě letištních hangárů, odolávají izolační desky FIBRANxps také extrémně vysokému smykovému a dynamickému namáhání. Proto hraje velmi důležitou roli statik, který vypočítá požadovanou pevnost desek XPS v tlaku.

FIBRANxps 700-L

Tepelná izolace podlahy leteckého hangáru pomocí FIBRANxps 700-L.

V případě jakýchkoliv dotazů při řešení izolace vaší stavby se neváhejte obrátit na naše technické oddělení.