FIBRANgeo

FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 300-L
23/05/2019
FIBRANgyps-SMART
FIBRANgyps
26/08/2019
FIBRANgyps-SMART
FIBRANgyps
26/08/2019
FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 300-L
23/05/2019

FIBRANgeo

Výrobky z minerální vlny pro tepelnou a zvukovou izolaci a protipožární ochranu ve stavebnictví.

Minerální vlna FIBRANgeo je přírodní 100% recyklovatelný vláknitý materiál. Je vyráběn v Řecku z nerostů, jako je čedič, vápenec, dolomit nebo bauxit, které jsou staré více než 200 milionů let.

Při výrobě se používá tavení hornin v elektrické peci, což na rozdíl od obvyklého způsobu výroby ve vysoké peci umožňuje výrobu stejnorodých minerálních vláken s vynikajícími technickými vlastnostmi. Kromě toho tato inovativní metoda výroby zajišťuje, že úroveň emisí skleníkových plynů je výrazně nižší než při použití vysoké pece.

FIBRANgeotepelná izolace po celý rok

Minerální vlna FIBRANgeo díky své vláknité struktuře zabraňuje mikroproudění vzduchu uvnitř materiálu izolace a významně tím snižuje tok tepla mezi teplou a studenou stranou izolace. Velmi nízký koeficient tepelné vodivosti materiálu, a tedy vysoký tepelný odpor zajišťují vynikající tepelnou izolaci, a ještě vyšší komfort v pobytovém prostoru v zimě i v létě.

Vlastnosti materiálu zůstávají po celou dobu jeho životnosti neměnné, což významně přispívá ke snížení spotřeby energie v budovách.

Izolační vlastnosti výrobků z minerální vlny FIBRANgeo se nemění ani při vysokých teplotách, čehož lze využít v některých konkrétních aplikacích.

FIBRANgeohluková izolace – ochrana proti šíření hluku 

Minerální vlna FIBRANgeo  pohlcuje okolní hluk a svými fyzikálně technickými vlastnostmi splňuje požadavky předpisů pro zvukovou izolaci budov. Výrobky z minerální vlny FIBRANgeo se vyznačují vysokými hodnotami pohltivosti zvuku a optimální charakteristikou odporu proudění vzduchuTyto vlastnosti zajišťují zvýšený útlum hluku stavebních prvků a zlepšují akustiku v místnosti. 

Minerální vlna FIBRANgeo se vyrábí s povrchovou úpravou pro konkrétní akustické aplikace. Tento materiál je tuhý, velmi odolný a má velmi malou dynamickou tuhost. To činí z minerální vlny FIBRANgeo ideální volbu pro snížení přenosu kročejového hluku například v plovoucích podlahách nebo v jiných aplikacích. 

FIBRANgeopožární ochrana

Produkty z minerální vlny FIBRANgeo jsou vyrobené z nehořlavých materiálů, které si zachovávají své vlastnosti i při vysokých teplotách až do 700°C. Jejich použití ve stavebnictví, průmyslu a stavbě lodí významně přispívá k požární odolnosti stavebních prvků a poskytuje požární odolnost až 120 minut. 

Výrobky z minerální vaty FIBRANgeo představují klíčové části požárně odolných stěn, podlah, střech, prefabrikovaných panelů, dveří a jiných pasivních protipožárních systémů.