FASÁDA

Fasáda, jak označujeme obvodovou stěnu budovy, je na první pohled viditelná část domu.

I když se může zdát, že fasády plní především estetickou funkci, je knávrhu a realizaci kvalitní a odolné fasády zapotřebí mnoho odborných znalostí a dovedností. Fasády obsahují mnoho prvků jako jsou sokly, špalety a dveřní zárubně, lodžie a balkony nebo návaznosti fasády na ploché nebo šikmé střechy. Každý takový prvek musí být navržen a proveden podle jistých pravidel. Pro správné a funkční řešení fasády je důležitý vhodný výběr tepelně izolačních materiálů.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ FASÁDY