Fasáda z obkladových panelů

Obkladové panely, které tvoří finální pohledovou vrstvu fasády, jsou lepeny nebo jinak připevněny na vrstvu tepelné izolace. 

Fasády z obkladových panelů jsou součástí systémového řešení  ETICS (External Insulation Composite System). I když jsou skladby obkladových a omítnutých fasád podobné, z důvodů vyšší hmotnosti obkladových panelů musejí být adhezivní vrstvy, armování a kotvení odborně navrženy podle typu a zatížení obkladového materiálu. Fasády z obkladových panelů jsou velice zajímavé, vyžadují však dokonalé provedení. Podle našich zkušeností je dobrá znalost materiálů rozhodující pro trvanlivost fasády. 

Na výběr je mnoho druhů obkladových panelů z různých materiálů. Jedním z oblíbených materiálů pro své estetické kvality je přírodní kámen. Nanejvýš důležité je zde zvolit správné ukotvení a provést pokládku s dostatečnými dilatačními spárami. Fasády z obkladových panelů bez dilatace jsou omezeny výškou a plochou povrchu v závislosti na typu a tloušťce obkladového materiálu. Použitá tepelná izolace by měla mýt odpovídající pevnost a vysokou přilnavost, tak jak tomu je u tepelně izolačních desek FIBRANxps ETICS BT-I.

Složení fasády z obkladových panelů

  • přírodní kámen 
  • lepidlo pro venkovní použití 
  • FIBRANxps ETICS BT-I
  • lepidlo pro venkovní použití 
  • obvodová zeď 
  • vnitřní omítka