ETICS – Omítnuté fasády 

Systém složené fasády s venkovní tepelnou izolací se nazývá ETICS (External Thermal Insulation Composite System). 

Fasády ETICS jsou zcela běžné a známé jako omítnuté fasády. Volba typu tepelné izolace u omítnutých fasád závisí na místních podmínkách, na účelu budovy a na její výšce. 

Pokud je fasáda vystavena náročnějším podmínkám, volíme kombinaci omítnuté fasády a pevné tepelné izolace ETICS GF s mřížkovaným povrchem. Tato fasáda může být použita ve vlhkém prostředí, nebo může být vystavena mechanickému namáhání (např. krupobití). Proto je systém ETICS vhodný i pro sokly nebo jiné exponované části fasády. V případě, že je budova umístěna v hlučném prostředí, je vhodnější použít tepelnou izolaci z minerální vlny.

Složení fasády ETICS