Stěny pod úrovní terénu

Stěny pod úrovní terénu, které jsou v kontaktu se zemí, musejí být tepelně izolované už jen proto, aby tepelně izolační vrstva ochránila hydroizolaci před mechanickým poškozením. 

V budovách se suterénem musejí být stěny pod úrovní terénu trvale chráněny před tepelnými ztrátami a pronikáním vody a vlhkosti do vnitřního prostoru. Ať už je prostor v suterénu vytápěný, nevytápěný, nebo dokonce obytný, stěny suterénu musí být náležitě chráněny. 

  • Pro tepelnou izolaci nadzemní části stěn suterénu se používá tepelná izolace se strukturovaným mřížkovaným povrchem – například FIBRANxps ETICS GF.
  • Stěny pod úrovní terénu, které jsou v kontaktu se zemí, jsou opatřeny hydroizolační vrstvou, která je chráněná tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu (XPS) s nízkou absorpcí vody a odolnou vůči mechanickému poškození – např. FIBRANxps 300-L. 

Složení stěny pod úrovní terénu

  • zemina 
  • drenážní tkanina nebo nopová fólie
  • FIBRANxps 300-L
  • hydroizolace
  • obvodová stěna 
  • vnitřní omítka