Systém OPTIMO

Nepochozí plochá střecha

Střechy OPTIMO jsou optimálně vrstvené ploché střechy, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádovaných tepelně izolačních desek FIBRANxps INCLINE namísto těžkého spádovaného betonu. 

Při navrhování plochých střech a zejména při rekonstrukcích střech, teras a balkonů – často řešíme dva zásadní problémy: nadměrné zatížení střechy a omezenou tloušťku konstrukce, která zmenšuje náš výběr energeticky úsporných opatření. Oba problémy jsou obvykle spojeny se spádovanou vrstvou tradičně realizovanou těžkým spádovaným betonem. 

Aby se snížilo zatížení ploché střechy, nahrazuje systém OPTIMO těžký a silný spádovaný beton lehčími a tenčími spádovanými tepelně izolačními deskami FIBRANxps INCLINE, které navíc zvyšují tepelný odpor konstrukce střechy.   

Systém OPTIMO:

  • snižuje celkové zatížení ploché střechy 
  • optimalizuje celkovou tloušťku střešní konstrukce 
  • zvyšuje tepelný odpor ploché střechy 

Složení nepochozí ploché střechy

OPTIMO