POCHOZÍ PLOCHÁ STŘECHA

S pochozí plochou střechou získáváte další venkovní prostor, který lze využít jako střešní zahradu, terasu nebo sportovní hřiště.

Budovy s další užitnou plochou na střeše, zejména v hustě obydlených městských oblastech, rychle získávají na atraktivitě a hodnotě. Dle našich zkušeností je důležité zaměřit se při návrhu a stavbě plochých střech na ochranu hydroizolační vrstvy, protože u některých speciálních typů finálních vrstev je poškození hydroizolace pravděpodobnější než u jiných. Naštěstí je výběr finální vrstvy u obrácených plochých střech neomezený, neboť je hydroizolace chráněna silnou vrstvou tepelné izolace. Jakákoli finální pochozí vrstva může být nahrazena jinou, což umožňuje snadno změnit způsob využití střechy.

Pokud se předpokládá vysoké zatížení střechy, měl by být použit tepelně izolační materiál s pevností v tlaku 500 kPa, nebo dokonce 700 kPa a nosnost konstrukce by měla být ověřena odborníky.

Systémy

Systém OPTIMO

Střechy OPTIMO jsou optimálně vrstvené ploché střechy, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádovaných tepelně izolačních desek FIBRANxps INCLINE namísto těžkého spádovaného betonu.

Aby se snížilo zatížení ploché střechy, nahrazuje systém OPTIMO těžký a silný spádovaný beton lehčími a tenčími spádovanými tepelně izolačními deskami FIBRANxps INCLINE, které navíc zvyšují tepelný odpor konstrukce střechy.

Systém CLASSIC

Konvenční plochá nebo obrácená plochá střecha, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádované betonové plochy.

Výhodou systému konvenční ploché střechy je to, že hydroizolační asfaltové pásy mohou být tepelně navařeny přímo na betonovou spádovanou vrstvu. Jeho nevýhodou je však velká hmotnost spádované vrstvy a také její větší tloušťka. Vrstva spádovaného betonu musí být u odtoku silná zpravidla nejméně 5 cm. Modernějším řešením je systému OPTIMO, kde je těžký beton nahrazen spádovanými tepelně izolačními deskami.

Systém PLUS

Pro renovaci ploché střechy je vhodný moderní systém PLUS, kdy se na stávající plochou střechu položí nová vrstva tepelné izolace. Dle potřeby je možno doplnit i novou hydroizolační vrstvu, případně vyřešit spád střechy.

Stávající konvenční plochou střechu s nedostatečnou tepelnou izolací můžete efektivně zrenovovat a zlepšit její tepelně izolační vlastnosti přidáním další vrstvy tepelné izolace.