POJEZDOVÁ PLOCHÁ STŘECHA

Využijte střechu jako parkovací plochu! Efektivní způsob využití ploché střechy.

Parkovací stání na střeše nebo jinak využívaná plochá střecha jsou v dnešní architektuře zcela běžné. Někdy ani nemusí být na první pohled patrné, že je parkoviště součástí ploché střechy. Dobrá současná architektura je schopná efektivně integrovat užitnou plochu do konstrukce budovy, v tomto případě do střechy.

Tepelná izolace na pojezdových střechách snižuje tepelné ztráty ve vytápěných prostorách pod střechou, ale také chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením. I relativně tenká vrstva tepelné izolace zabrání kondenzaci vody na stropě nevytápěných prostor pod střechou a zároveň mechanicky ochrání hydroizolaci.

Na předpokládaném zatížení střechy závisí výběr typu tepelné izolace. Podle velikosti zatížení a podle typu finální vrstvy, která výrazně ovlivňuje rozložení zatížení, by měla být použita tepelná izolace s velmi vysokou (500 kPa) nebo extrémně vysokou (700 kPa) pevností v tlaku.

Systémy

Systém OPTIMO

Střechy OPTIMO jsou optimálně vrstvené ploché střechy, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádovaných tepelně izolačních desek FIBRANxps INCLINE namísto těžkého spádovaného betonu.

Aby se snížilo zatížení ploché střechy, nahrazuje systém OPTIMO těžký a silný spádovaný beton lehčími a tenčími spádovanými tepelně izolačními deskami FIBRANxps INCLINE, které navíc zvyšují tepelný odpor konstrukce střechy.

Systém CLASSIC

Konvenční plochá nebo obrácená plochá střecha, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádované betonové plochy.

Výhodou systému konvenční ploché střechy je to, že hydroizolační asfaltové pásy mohou být tepelně navařeny přímo na betonovou spádovanou vrstvu. Jeho nevýhodou je však velká hmotnost spádované vrstvy a také její větší tloušťka. Vrstva spádovaného betonu musí být u odtoku silná zpravidla nejméně 5 cm. Modernějším řešením je systému OPTIMO, kde je těžký beton nahrazen spádovanými tepelně izolačními deskami.