ZELENÁ PLOCHÁ STŘECHA

Zelená oáza v městském prostředí. Zvyšuje komfort bydlení, má pozitivní vliv na mikroklima i na teplotní stabilitu střechy.

Zelená střecha může být osázena rostlinami různých druhů a vzrůstu. Vytvoření zelené ploché střechy je dnes odrazem moderního způsobu myšlení a přibližuje nás k trvale udržitelnému rozvoji. Také nám přináší kontakt s přírodou v městském prostředí. 

Zelená střecha, mimo svou estetickou funkci, chrání budovu před nežádoucími účinky kolísání teplot. Zároveň můžeme střechu využít jako místo pro relaxaci, pro vytvoření květinových záhonů nebo dokonce pro pěstování zeleniny. 

Doporučený a všeobecně přijatý postup při návrhu, realizaci a údržbě zelených plochých střech je podrobně popsán v německém dokumentu FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.). Na základě této normy rozlišujeme několik typů zelených střech. 

TYPY ZELENÝCH STŘECH

„Rozlišujeme tři různé typy zelených střech, v závislosti na způsobu využití střechy, konstrukčních faktorech a technologii použité při stavbě střechy. Na typu střechy závisí druh použitých rostlin i výsledný vzhled střechy. Jsou to: 

  • Intenzivní zelené střechy
  • Polointenzivnízelené střechy 
  • Extenzivní zelené střechy

Každý z těchto typů zahrnuje různé formy kultivace střechy, které jsou úzce spjaté s místními specifickými podmínkami. Na základě znalosti pěstování a využití rostlin můžeme stanovit určitá kritéria, podle kterých rozlišujeme tyto tři typy terénních úprav.“ (Zdroj: FLL) 

Systémy

Systém OPTIMO

Střechy OPTIMO jsou optimálně vrstvené ploché střechy, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádovaných tepelně izolačních desek FIBRANxps INCLINE namísto těžkého spádovaného betonu.

Aby se snížilo zatížení ploché střechy, nahrazuje systém OPTIMO těžký a silný spádovaný beton lehčími a tenčími spádovanými tepelně izolačními deskami FIBRANxps INCLINE, které navíc zvyšují tepelný odpor konstrukce střechy.

Systém CLASSIC

Konvenční plochá nebo obrácená plochá střecha, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádované betonové plochy.

Výhodou systému konvenční ploché střechy je to, že hydroizolační asfaltové pásy mohou být tepelně navařeny přímo na betonovou spádovanou vrstvu. Jeho nevýhodou je však velká hmotnost spádované vrstvy a také její větší tloušťka. Vrstva spádovaného betonu musí být u odtoku silná zpravidla nejméně 5 cm. Modernějším řešením je systému OPTIMO, kde je těžký beton nahrazen spádovanými tepelně izolačními deskami.

Systém PLUS

Pro renovaci ploché střechy je vhodný moderní systém PLUS, kdy se na stávající plochou střechu položí nová vrstva tepelné izolace. Dle potřeby je možno doplnit i novou hydroizolační vrstvu, případně vyřešit spád střechy.

Stávající konvenční plochou střechu s nedostatečnou tepelnou izolací můžete efektivně zrenovovat a zlepšit její tepelně izolační vlastnosti přidáním další vrstvy tepelné izolace.