PODLAHY A STROPY

Podlahami nazýváme všechny pochozí povrchy v budově, všechny povrchy nad námi označujeme jako stropy. 

Při návrhu tepelné izolace podlah a stropů je důležité zvážit její umístění a účel použití.  

Je nutné vzít v úvahu šíření hluku konstrukcí podlahy nebo stropu a určit studenou a vytápěnou stranu konstrukce. Na těchto okolnostech závisí vhodná skladba a pořadí vrstev pro zajištění optimální propustnosti vodních par. To se týká především vytápěných prostor, které sousedí buď s nevytápěnými prostory nebo s venkovním prostředímale také chlazených místností (chlazené sklady), kde je trvale udržována nízká teplota.

ŘEŠENÍ PRO PODLAHY A STROPY