Podlaha nad nevytápěným prostorem

V suterénech jčasto z různých důvodů udržována nižší teplota, a i vtomto případě chceme zamezit tepelným ztrátám z vytápěných prostor. 

Z toho důvodu by měly být stropy a někdy také stěny suterénu, které oddělují chladný a vytápěný prostor, tepelně izolovány. Tím se minimalizuje tepelný tok z vytápěného obytného prostoru do studeného suterénu. V energeticky úsporných budovách je toto zamezení tepelného toku nutné. Finální úprava povrchu se provádí podle upravených zásad systémového řešení ETICS, jak je popsáno v kapitole o tepelné izolaci v interiéru.

Složení podlahy nad nevytápěnými prostory

  • finální vrstva (např. parkety)
  • cementová stěrka 
  • protihluková izolace – pěnová polyethylenová fólie
  • FIBRANxps 300-L
  • železobetonová deska
  • FIBRANxps ETICS GF
  • omítka