Průmyslové podlahy

Podlahy v průmyslových a výrobních halách, skladech nebo chladírnách, které jsou namáhány vysokým zatížením, a kterým zjednodušeně říkáme průmyslové podlahy, jsou konstruovány jako podlahové desky.

I když průmyslové podlahy musejí odolat vyšším zatížením, nenesou zatížení samotné budovy, protože tuto funkci plní pásové nebo bodové základy. Podle účelu stavby a způsobu využití může být průmyslová podlaha tepelně izolovaná. V některých případech to ale není nutné. Pokud však chceme průmyslovou podlahu tepelně izolovat, musí tepelná izolace odolat vysokým zatížením. Obvykle je nutné použít tepelnou izolaci s pevností v tlaku 500 kPa nebo 700 kPa. 

U podlahových desek je nutné dbát na dodržení požadované kvality betonu, na kvalitní provedení dilatačních spár a na velmi dobrou stavební připravenost podkladu před samotným vylitím betonové desky. Bez ohledu na to, zda deska je nebo není tepelně izolovaná, je třeba brát v úvahu rozpínání a smršťování betonové desky během tvrdnutí betonu nebo vlivem změny teplotyPodkladová rovina by měla být zcela vyrovnaná a pokrytá dvojitou vrstvou PU nebo PVC fólie takaby horní vrstva fólie mohla společně s betonovou deskou volně klouzat po spodní vrstvě. Tím se zajistí volnost desky při smršťování a zabrání se nežádoucím povrchovým trhlinám.

Složení průmyslové podlahy

  • železobetonová deska
  • PE fólie ve dvou vrstvách 
  • FIBRANxps 500-L nebo 700-L
  • hydroizolace
  • vyrovnávací beton
  • štěrk 
  • zhutněná půda