ŠIKMÉ STŘECHY

Jejich hlavním úkolem je v zásadě chránit budovu před atmosférickými vlivy. 

Ze všech částí budovy představuje šikmá střecha největší plochu, která je vystavená slunečnímu záření, vysokým teplotním výkyvům a také vyzařuje teplo do noční oblohy. Proto bychom měli věnovat zvýšenou pozornost návrhu vhodného typu i tloušťky tepelné izolace a řazení vrstev konstrukce střechy. Podle konstrukce se šikmé střechy dělí na skeletové a masivní střechy.

ŘEŠENÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Níže jsou popsána systémová řešení šikmých střech podle konstrukčních typů – masivní střechy (např. betonové střešní desky) a skeletové střechy (např. konstrukce z dřevěných trámů).