Skeletová střecha

Střechy s dřevěnou rámovou konstrukcí (s krovem) jsou nejběžnější zejména u obytných budov. U větších staveb nebo u průmyslových budov se používají převážně ocelové střešní konstrukce. 

U novostaveb se do prostoru mezi krokve vkládá tepelně izolační vata a další vrstva tepelné izolace z pevného extrudovaného polystyrenu je umístěna na vnější straně krokví. V případě renovace stávající střechy se polystyrenové tepelně izolační desky přikládají z vnitřní strany, aby nebylo nutné demontovat střešní krytinu.

Složení skeletové střechy