SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Konstrukce, které nebyly zahrnuty v systémových řešeních v předchozích kapitoláchale přesto se s nimi často setkáváme, vyžadují speciální řešení. 

Obvykle se jedná o specifické prostory, ve kterých je třeba udržovat konstantní teploty sminimální spotřebou energie. Typickým příkladem speciálních konstrukcí jsou budovy chladíren a bazény.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ