Bazény

Bazény jsou typickými příklady budov s požadavky na vyšší teplotu a s vysokou vlhkostí vzduchu.

V budovách plaveckých bazénů, kde je tepelná izolace umístěna na vnitřní straně stěn, vzniká problém způsobený vysokou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu. Pokud tepelná izolace ve velké míře absorbuje vzdušnou vlhkost, ztrácí svoje tepelně izolační vlastnosti. Aby si své izolační vlastnosti zachovala, musí být taková izolace chráněná parozábranami. V praxi je to ale nesnadný úkol. Naopak tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu se strukturou uzavřených buněk absorbuje pouze minimální množství vlhkosti a zachovává si svou izolační schopnost i při dlouhodobém vystavení vlhkosti. 

Tepelně izolační desky FIBRANxps ETICS jsou z interiérové strany omítnuty nebo jsou opatřeny vhodnými nátěry. U všech konstrukcí, které jsou zateplené zevnitř, zvláště pak u betonových stěn, je nutné v co nejvyšší míře zabránit šíření vlhkosti z interiéru konstrukcí stěny. Pokud je tepelná izolace pouze na vnitřní straně stěny a venkovní strana stěny, která je ve styku s venkovním studeným vzduchem, je zcela bez izolace, musí být montážní lepidlo naneseno na celý povrch izolační desky a deska musí být přilepena k podkladu celým svým povrchem. 

Aby nedocházelo ke ztrátám tepla nebo chladu, jsou bazény nebo vodní nádrže umístěné pod úrovní terénu opatřeny tepelnou izolací FIBRANxps. Typ izolace závisí na požadavcích konkrétní aplikace a na předpokládaném zatížení. Obvykle jsou pro izolaci stěn dostatečné desky s pevností v tlaku 300 kPa. Potřebnou pevnost v tlaku tepelné izolace pod základovou deskou musí určit stavební inženýr.