PODKLADOVÝ POLŠTÁŘ SEISMIC

Podkladový polštář určený pro seizmicky aktivní regiony s konstrukčním zrychlením povrchu nad 0,1 g.

Podkladový polštář SEISMIC je složen z železobetonové základové desky, tepelné izolace a hydroizolace. Všechny jeho vrstvy jsou trvale spojeny do jednoho celku.

Moderní energeticky úsporné budovy jsou konstruovány bez tepelných mostů. Celá budova je chráněna souvislou a odolnou tepelně izolační obálkou. Důležitou součástí tepelné obálky je základový polštář SEISMIC, který brání nekontrolovanému pohybu jednotlivých vrstev polštáře, zamezí sesedání stavby při silných otřesech během zemětřesení a chrání potrubí procházející skrz základový polštář proti poškození.

Základový polštář SEISMIC je specifický speciálně navrženými drážkami na horní straně tepelně izolačních desek SEISMIC.

Pro takto náročné aplikace musí být tepelná izolace testována a schválena pro použití při trvalém zatížení – například evropským technickým posudkem ETA..

Systémy

Dvouvrstvý podkladový polštář SEISMIC

Základový polštář pro seizmicky aktivní regiony s návrhovým zrychlením zemského povrchu nad 0,1 g.

Jednovrstvý podkladový polštář SEISMIC

Základový polštář SEISMIC může být instalován s jednou nebo dvěma vrstvami tepelné izolace. V případě jednovrstvé tepelné izolace se používají desky s drážkovaným povrchem na horní straně, aby byla zajištěna dokonalá přilnavost k železobetonové základové desce.