Jednovrstvý podkladový polštář SEISMIC

kladový polštář určený pro seizmicky aktivní regiony s návrhovým zrychlením povrchu nad 0,1 g. 

kladový polštář SEISMIC může být instalován s jednou nebo dvěma vrstvami tepelné izolace. V případě jednovrstvé tepelné izolace se používají desky s drážkovaným povrchem na horní straně, aby byla zajištěna dokonalá přilnavost k železobetonové základové desce. Tak nedochází k nekontrolovanému vzájemnému pohybu jednotlivých vrstev základového polštáře během silnějších otřesů při zemětřesení. 

Hydroizolace se instaluje na základovou desku, aby byla chráněna před poškozením. Pokud by byla hydroizolace nainstalována na relativně drsný vyrovnávací beton, mohlo by dojít v důsledku seizmických otřesů k jejímu poškození. 

Poznámka: Aby byla zajištěna dokonalá přilnavost tepelné izolace FIBRANxps SEISMIC k betonu základové desky, je povrch izolačních desek opatřen na horní straně drážkami. 

Sestava podkladového polštáře SEISMIC 

Jednovrstvá tepelná izolace 

  • finální vrstva (např. obklady)
  • cementová stěrka 
  • FIBRANxps 300-L – vrstva pro instalaci potrubí
  • hydroizolace 
  • železobetonová základová deska
  • FIBRANxps SEISMIC 400-L (500-L700-L)
  • vyrovnávací beton
  • vyrovnávací vrstva písku
  • štěrk 
  • zhutněná půda