Spádová tepelná izolace

Tenká a lehká tepelně izolační deska FIBRANxps INCLINE nahrazuje těžkou, neizolační a často poměrně i silnou vrstvu spádovaného betonu. Desky FIBRANxps INCLINE: 

  • snižují zatížení střechy, protože s nízkou hustotou 32 kg/m3 jsou mnohem lehčí než těžký spádovaný beton 
  • snižují tloušťku spádované vrstvy – její počáteční tloušťka je pouze 2 cm ve srovnání s minimálními 5 cm počáteční tloušťky spádovaného betonu 
  • zvyšují tepelný odpor střešní konstrukce – v důsledku toho může být vrstva tepelné izolace střechy tenčí se stejnou energetickou účinností 

Desky FIBRANxps INCLINE se mohou použít u novostaveb, ale i při rekonstrukcích stávajících plochých střech, teras a balkonů. Spádované desky mají extrémně vysokou pevnost v tlaku – 300, 500 a 700 kPa – a mohou být použity i na pojezdových plochách.   

Standardně vyráběné desky mají sklon 1,67 % a 2,00 %. Na vyžádání lze objednat sklony od 0,67 % do 3,00 %. Při nákupu desek FIBRANxps INCLINE také zdarma obdržíte plán pokládky.