Proč již není na plochých střechách potřeba spádový beton?
29/02/2024
Proč již není na plochých střechách potřeba spádový beton?
29/02/2024

Tepelné mosty - co to je a proč vznikají

I přes pečlivé plánování při stavbě nového domu nebo rekonstrukci starší stavby se může stát, že zapomeneme na detaily, které nám časem začnou ztrpčovat život. Tepelné mosty, které nemusí být nutně výsledkem lajdáckého plánování, ale mohou vzniknout i výběrem nevhodných materiálů nebo montážními chybami, jsou jistě jednou z těchto nepříjemností. Každý zkušenější investor proto musí znát nějaké základy o tepelných mostech, jak je rozpoznat a jak jim předcházet.

Odborníci se téměř jednomyslně shodují, že postavit dům, který by byl zcela bez tepelných mostů, je prakticky nemožné. Při pečlivém plánování a bdělosti ve všech fázích implementace lze jejich výskyt zcela jistě snížit na nejnižší možnou úroveň. 

Co to tedy vlastně tepelné mosty jsou?

Jednoduše řečeno, tepelné mosty jsou místa na plášti budovy (střecha, stěny, vedle oken, v místech vestavěného nábytku, vedle balkonů), kde dochází ke zvýšenému prostupu tepla oproti okolí. Důvody tepelných mostů jsou různé - může jít jednoduše o styk dvou různých materiálů, objevují se díky specifické geometrii konstrukce nebo kvůli rozdílu v tloušťce či tepelné vodivosti materiálů (cihla-beton).

Jak jsme již uvedli, mohou vzniknout i v důsledku lidské chyby či nedbalosti. Objevují se například v případě, že tepelná izolace není plně provedena, pokud je instalována nedbale nebo může být mokrá či poškozena, stejně jako v důsledku nedbalé instalace.

Jako příklad si uveďme stavbu plotu na ploché střeše, který poslouží např. jako terasa nebo dětské hřiště. Je velmi důležité, abychom instalaci plotu neplánovali až do konce, ale abychom na to pamatovali již na začátku plánování. Bez ohledu na to, jak pečlivě je instalace hydroizolační a tepelně izolační vrstvy provedena, i sebemenší nedbalost při instalaci plotu v oblasti prostupu spodními vrstvami může způsobit vznik tepelných mostů, které spouštějí vzhled kondenzace a plísní.

Proč je třeba tepelným mostům předcházet a jak je odhalit?

O kondenzaci, která je jedním z důsledků tepelných mostů, se podrobněji rozepíšeme v některém z budoucích příspěvků . Je nutné si uvědomit, že v oblasti tepelných mostů je spotřeba energie vyšší, což ve svém důsledku znamená vyšší náklady na vytápění. Na takových místech se rády rozvíjejí plísně a houby a časem může dojít i k poškození struktury.

 

 

 

 

 

Oproti obecnému přesvědčení, že tepelné mosty jsou problémem, který se vyskytuje pouze u starších domů, jde vlastně o problém, který může být velmi závažný i u novostaveb. Většina chyb vzniká kvůli nevyřešeným detailům, ať už v projektech nebo jen na objektu. Novější tepelněizolační materiály jsou samozřejmě výrazně účinnější než ty, které se používaly před desítkami let, ale ani tyto materiály neodpouštějí montážní chyby. Když je stavba uspěchaná – a přiznejme si to, spěch je téměř vždy – chyby se obvykle stávají. Odborné kontroly často zjistí, že kvalita tepelné izolace uvnitř budov kolísá, místy se na ni dokonce zapomíná a spoje mezi různými materiály jsou špatně uzavřeny. Doufejme, že se to týká pouze budov, které nyní procházejí energetickou rekonstrukcí, ale v žádném případě by se to nemělo stávat u novostaveb, které již budou mít tlustou obálku tepelné izolace, která je instalována po celou dobu životnosti budovy.

Tepelné mosty je obtížné odhalit dříve, než se objeví viditelné známky. Musíme použít termografický rozbor (tedy použití termokamery), který dokáže upozornit na nesrovnalosti při provádění tepelné izolace. Obvykle se kontrola provádí v topné sezóně, kdy je rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou ještě výraznější a můstky na kameře jsou nejlépe viditelné. V každém případě je rozumné obrátit se na takové kontroly na odborníka, který vám bude schopen poradit, jak v budoucnu nejúčinněji sanovat a předcházet tepelným mostům.

V případě zájmu zjistit více informací o FIBRANxps nebo našich řešeních, se neváhejte obrátit na naše obchodní zástupce nebo technickou podporu

Zveřejněno: 16.5.2024