PLOCHÁ STŘECHA

Přestože tomu název napovídá, není žádná plochá střecha zcela vodorovná. Minimální spád a další konstrukční detaily vyžadují zvýšenou pozornost jak při návrhu tak při realizaci.

Základním účelem střechy je poskytnout ochranu před povětrnostními vlivy. Mimo to musí střecha také zamezit tepelným ztrátám vytápěných prostorů v zimním období a bránit nechtěnému přehřátí v létě.

Pro efektivitu plochých střech a pro optimální životní komfort v místnostech pod střechou vyvinuli odborníci řadu systémových řešení. Jako optimální řešení se ukázala takzvaná obrácená plochá střecha. Její vysoká odolnost, možnost nejrůznějších povrchových úprav a dlouhá životnost je pro investora po všech stránkách výhodná.

POVRCH STŘECHY (FINÁLNÍ STŘEŠNÍ VRSTVA)

Různé finální vrstvy a povrchové úpravy umožňují využívat střechu k mnoha různým účelům. Od střešní zahrady nebo odpočinkové terasy přes dětské a sportovní hřiště až po parkoviště nebo heliport. Klíčový prvek obrácené ploché střechy, hydroizolační vrstva, je vždy umístěna pod vrstvou tepelné izolace a tím je chráněna bez ohledu na finální povrch střechy. Pokud má střecha nést velká zatížení, je samozřejmě nutné navrhnout tepelnou izolaci s odpovídající pevností v tlaku a dbát na dostatečnou nosnost celé konstrukce.