Chladírenské provozy

Chlazené sklady jsou speciální případy, kde se používá tepelná izolace, aby se zabránilo tepelným ziskům prostupem z teplejšího okolního prostoru. 

Při návrhu chlazených skladů je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru tepelné izolace a skladbě i správnému pořadí jednotlivých vrstev stěn stropů i podlah. Vzhledem
k extrémním podmínkám v chlazené místnosti nesmí tepelná izolace absorbovat vodu nebo vlhkost, izolace v podlaze musí odolat vysokému zatížení a tyto vlastnosti si musí zachovat po celou dobu svojí dlouhé životnosti. Protože tepelná izolace vyrobená z XPS splňuje všechny výše uvedené podmínky, může být použita ve stěnách, stropech i v podlahách. Požadovaná pevnost v tlaku tepelné izolace závisí na předpokládaném zatížení, na plánovaném způsobu manipulace s uskladněným zbožím a na skladbě vrstev konstrukce podlahy.