Podlahová deska

Podlahová deska je betonová deska, která je v kontaktu se zeminou.

Je často zaměňována se základovou deskou, která nese zatížení budovy. V případě podlahové desky zajišťují nosnou funkci primárně pásové nebo bodové základy. V závislosti
na plánovaném využití prostoru nad deskou může ale být i podlahová deska nosným konstrukčním prvkem a může ale nemusí být tepelně izolovaná.

Podlahová deska je nejčastěji tvořena vyrovnávací vrstvou podkladového betonu, na které je položena hydroizolace a další vrstvy v závislosti na zamýšleném využití prostoru (např. obytný prostor). U průmyslových podlah například ve výrobních halách nebo skladech je vyrovnávací beton z důvodu vysokého zatížení podlahy nahrazen nosnou železobetonovou deskou. Toto provedení je v porovnání s první variantou mnohem náročnější.

Navzdory současnému požadavku téměř nulové spotřeby energie v energeticky úsporných budovách budou podlahové desky s vyrovnávacím betonem i nadále realizovány
u vícepodlažních staveb s nevytápěným suterénem. Pro založení budov bez suterénu je nejvhodnější použít základový polštář.

Složení podlahové desky

  • finální vrstva (např. dlažba) 
  • cementový potěr
  • PE fólie 
  • protihluková izolace – pěnová polyethylenová fólie 
  • FIBRANxps 300-L
  • hydroizolace 
  • podkladový vyrovnávací beton 
  • vyrovnávací vrstva písku 
  • štěrk 
  • zhutněná půda