ZÁKLADY

Základy jsou konstrukční prvky, které přenášejí zatížení budovy na nosnou zem.

Aby se zabránilo popraskání nebo naklonění budovy způsobeného neočekávaným nebo nerovnoměrným sesedáním zeminy, musí být zatížení budovy přeneseno na zem rovnoměrně. Na základě typu a nosnosti terénu je pro každou jednotlivou stavbu navržen vhodný typ základů. Typ základu má však také vliv na provedení tepelné obálky budovy, protože u bodových nebo pásových základů je rozložení zatížení mnohem méně rovnoměrné než u základové desky.

Ještě v nedávné minulosti se nejčastěji používaly mělké pásové nebo bodové základy. V současnosti směrnice o energetické účinnosti staveb doporučují a předepisují používat základové desky, protože ta umožňuje realizaci spojité a nepřerušené tepelné obálky. Základová deska snižuje počet kritických míst konstrukce budovy, ve kterých vznikají tepelné mosty. Tím snižuje tepelné ztráty a minimalizuje riziko vzniku plísní.

Oblíbeným a často využívaným konstrukčním řešením se stává „základový polštář“ – tedy tepelná izolace položená pod základovou betonovou deskou. Základový polštář stabilizuje stavbu při otřesech půdy, ale také je často doplněn o další vrstvy zabraňující pronikání vody nebo radonu do budovy.

ŘEŠENÍ PRO ZÁKLADY

Následující ukázky systémových řešení základů jsou plně v souladu s moderními trendy energeticky úsporné výstavby. Podkladový polštář SEISMIC a ANTIRADON jsou systémová řešení určená pro základovou desku. Další řešení pro pásové a bodové základy je zcela odlišné.