ZÁKLADOVÝ POLŠTÁŘ

Základový polštář je vhodné řešení pro energeticky úsporné budovy.

Základový polštář je složen ze železobetonové základové desky, tepelné izolace a hydroizolace. Všechny jeho vrstvy jsou trvale a pevně spojeny do jednoho celku.

Moderní energeticky úsporné budovy jsou konstruovány bez tepelných mostů. To znamená, že celá budova je chráněna spojitou a odolnou tepelně izolační obálkou. Důležitou součástí této obálky je základový polštář.

Tepelná izolace použitá v tak náročné aplikaci jako je základový polštář musí být testována a schválena pro použití při trvalém zatížení – například evropským technickým posouzením ETA.

Složení základového polštáře

Dvouvrstvá tepelná izolace