NEPOCHOZÍ PLOCHÁ STŘECHA

Musí být odolná a snadno udržovatelná. Musí umožnit přístup k technickým zařízením umístěným na střeše (vzduchotechnické jednotky, zdroje chladu atd.) tak, aby při údržbě a servisu zařízení nebyla poškozena hydroizolační vrstva.

Obvykle jsou nepochozí ploché střechy pokryty vrstvou štěrku, která chrání spodní vrstvy konstrukce střechy před slunečním zářením a zabraňuje tak extrémním teplotním výkyvům. Pokud je taková střecha tepelně izolována pevnými deskami z extrudovaného polystyrenu s uzavřenými buňkami, mohou pracovníci údržby volně vstupovat na jakékoli místo na povrchu střechy, aniž by hrozilo nebezpečí poškození hydroizolačních nebo tepelně izolačních vrstev.
Tip: Životnost štěrkové ploché střechy můžeme prodloužit, pokud budeme chránit i svislou část hydroizolace před účinky UV záření a před teplotními výkyvy tím, že ji zakryjeme vrstvou tepelné izolace.

Systémy

Systém OPTIMO

Střechy OPTIMO jsou optimálně vrstvené ploché střechy, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádovaných tepelně izolačních desek FIBRANxps INCLINE namísto těžkého spádovaného betonu.

Aby se snížilo zatížení ploché střechy, nahrazuje systém OPTIMO těžký a silný spádovaný beton lehčími a tenčími spádovanými tepelně izolačními deskami FIBRANxps INCLINE, které navíc zvyšují tepelný odpor konstrukce střechy.

Systém CLASSIC

Konvenční plochá nebo obrácená plochá střecha, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádované betonové plochy.

Výhodou systému konvenční ploché střechy je to, že hydroizolační asfaltové pásy mohou být tepelně navařeny přímo na betonovou spádovanou vrstvu. Jeho nevýhodou je však velká hmotnost spádované vrstvy a také její větší tloušťka. Vrstva spádovaného betonu musí být u odtoku silná zpravidla nejméně 5 cm. Modernějším řešením je systému OPTIMO, kde je těžký beton nahrazen spádovanými tepelně izolačními deskami.

Systém PLUS

Pro renovaci ploché střechy je vhodný moderní systém PLUS, kdy se na stávající plochou střechu položí nová vrstva tepelné izolace. Dle potřeby je možno doplnit i novou hydroizolační vrstvu, případně vyřešit spád střechy.

Stávající konvenční plochou střechu s nedostatečnou tepelnou izolací můžete efektivně zrenovovat a zlepšit její tepelně izolační vlastnosti přidáním další vrstvy tepelné izolace.