Mezipodlažní konstrukce

Vodorovná stavební konstrukce, která odděluje dvě vytápěná podlaží. 

Mezipodlažní konstrukce musejí být akusticky izolovány proti šíření hluku. Ve vícepodlažních bytových domech se doporučuje navíc instalovat tepelnou izolaci, aby nedocházelo k tepelnému toku mezi bytovými jednotkami v případě, kdy je například jeden z bytů pouze temperován. Tato tepelně izolační vrstva může sloužit také jako instalační vrstva pro podlahové vytápění.

Složení mezipodlažní konstrukce 

  • finální vrstva (např. parkety) 
  • cementová stěrka 
  • protihluková izolace – pěnová polyethylenová fólie 
  • FIBRANxps 300-L
  • železobetonová deska 
  • omítka