Tepelná izolace na vnitřní straně stěny 

Pokud nelze tepelnou izolaci aplikovat z venkovní studené strany obvodové stěny, izolujeme tepelně vnitřní teplou stranu. 

Budovy jsou zpravidla tepelně izolovány z vnější strany. V některých případech to však není možné: 

  • Když musí být ve vnitřním prostoru trvale udržovaná specifická teplota (chladírny, bazény apod.)
  • Je-li obytný prostor využíván pouze občas a krátce, takže se nevyužije akumulace tepla ve stěnách.
  • Pokud by měly být izolovány pouze jednotlivé specifické prostory.
  • U starších staveb není možné instalovat tepelnou izolaci z vnější strany z estetických důvodů, nebo i z důvodů památkové péče.

Složení stěny s vnitřní izolací 

  • vnější omítka
  • obvodová stěna
  • FIBRANxps ETICS GF
  • vnitřní omítka vyztužená armovací síťovinou