Systém CLASSIC

Pojezdová plochá střecha

Konvenční obrácená plochá střecha, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádované betonové plochy. 

Výhodou systému konvenční ploché střechy je to, že hydroizolační asfaltové pásy mohou být tepelně navařeny přímo na betonovou spádovanou vrstvu. Jeho nevýhodou je však velká hmotnost spádované vrstvy a také její větší tloušťka. Vrstva spádovaného betonmusí být u odtoku silná zpravidla nejméně 5 cm. Modernějším řešením je systému OPTIMO, kde je těžký beton nahrazen spádovanými tepelně izolačními deskami. 

Složení pojezdové ploché střechy 

CLASSIC