Systém CLASSIC

Zelená plochá střecha

Konvenční obrácená plochá střecha, kde je požadovaného sklonu dosaženo pomocí spádované betonové plochy. 

Výhodou systému konvenční ploché střechy je to, že hydroizolační asfaltové pásy mohou být tepelně navařeny přímo na betonovou spádovanou vrstvu. Jeho nevýhodou je však velká hmotnost spádované vrstvy a také její větší tloušťka. Vrstva spádovaného betonmusí být u odtoku silná zpravidla nejméně 5 cm. Modernějším řešením je systém OPTIMO, kde je těžký beton nahrazen spádovanými tepelně izolačními deskami. 

Složení zelené ploché střechy

CLASSIC