Dvouvrstvý podkladový polštář SEISMIC 

kladový polštář pro seizmicky aktivní regiony s návrhovým zrychlením zemského povrchu nad 0,1 g.

V oblastech se zrychlením povrchu nad 0,1 g ve dvouvrstvém základovém polštáři by oboustranná samolepicí hydroizolace měla být instalována mezi vrstvy tepelné izolace. Tím se řeší hned několik problémů najednou: 

  1. Hydroizolační vrstva, která zabraňuje pronikání vody a vlhkosti, je z obou stran chráněna před poškozením tepelně izolačními deskami s hladkým povrchem.
  2. Pokud přidáme speciální membránu, můžeme zabránit také pronikání zdravotně nebezpečného radonu do budovy.
  3. Takto řešený základový polštář v zásadě zabraňuje nekontrolovanému vzájemnému pohybu vrstev tepelné izolace během zemětřesení. Díky tomu následně nedochází k poškození potrubí, které prochází skrz podkladový polštář.  

Poznámka: Aby byla zajištěna dokonalá přilnavost tepelné izolace FIBRANxps SEISMIC k betonu základové desky, je povrch izolačních desek opatřen na horní straně drážkami. 

Složení podkladového polštáře SEISMIC 

Dvouvrstvá tepelná izolace