Proč již není na plochých střechách potřeba spádový beton?

Tepelné izolace budov ve vlhkém prostředí
13/02/2024
Tepelné mosty
16/05/2024
Tepelné izolace budov ve vlhkém prostředí
13/02/2024
Tepelné mosty
16/05/2024

Proč již není na plochých střechách potřeba spádový beton?

Je všeobecně známo, že funkční plochá střecha je nejnáročnější částí stavby. Zejména proto, že její konstrukce a skladba je vysoce citlivá na jakoukoli konstrukční chybu. Ale s novými řešeními, materiály a způsoby provedení, které máme dnes k dispozici, je možné navrhnout a realizovat plochou střechu tak, aby byla odolná a spolehlivá. Pokud tedy chceme vodotěsnou, nákladově a energeticky efektivní trvalou plochou střechu, může být správné zvážit vylepšení, která umožňují moderní materiály a stavební technologie.

Dokonalé odvodnění je u plochých střech nemožné i při zákonem stanoveném minimálním sklonu. Proč to v praxi stále zvažujeme?

Jak název napovídá, největším problémem plochých střech je rovinnost jejich povrchu. Voda díky tomu nemůže sama dokonale odtékat a může na stavbě způsobit velké škody. Z tohoto důvodu se ploché střechy staví pod mírným sklonem a podle odborného pravidla, které říká, že minimální sklon je vyžadován v závislosti na typu střešní plochy a rovinnosti, kterou lze na povrchu dosáhnout.

Protože se ale sklon na plochých střechách většinou realizoval z těžkého spádového betonu, tak se v praxi začaly zavádět sklony co nejmenší, aby se předešlo přetížení. Nebereme-li v úvahu, že sklony menší než 1,5 % neumožňují uspokojivý volný odtok vody. Podívejme se proč:

Pro snazší prezentaci si vezmeme 1 m dlouhý jídelní stůl s hladkým povrchem, který je na jednom konci zvýšený o 1,5 cm. Pokud na něj pustíme kapku vody, nebude moci sklouznout pod sklonem 1,5 % ani na hladkém povrchu. Protože je však ve stavebnictví extrémně obtížné dosáhnout hladkého povrchu, můžeme rychle zjistit, že úplné odvodnění na hrubém povrchu střechy je nemožné i při zákonem stanoveném minimálním sklonu.

V mnoha případech to vedlo ke tvorbě kaluží a mělkých lagun na ploše střechy a tím k  vytvoření vynikajícího prostředí pro růst mechu či jiných rostlin, které časem začaly ničit povrch střechy a s ním i hydroizolační souvrství. Dobře navržené, ale špatně realizované střechy začaly mít tyto problémy už po několika letech.

Proto je dnes spádová vrstva z betonu, která je těžká a masivní, nahrazována hladkými panely INCLINE (sklon) , které se kromě toho, že jsou vyrobeny z materiálu až 67x lehčích než beton, pyšní tepelně-izolačními parametry, které napomáhají vzniku konstrukce vhodné pro nízkoenergetické nebo pasivní stavby.

Jedním prováděcím opatřením jsou tak vyřešeny dva základní problémy: nižší zatížení stropní nosné konstrukce a dodatečná tepelná izolace.

Podívejme se na podrobnější rozdíly mezi spádovým betonem a spádovou deskou INCLINE v tabulce, kde jsme jako příklad použili střechu dlouhou 10 m s 2% jednosměrným sklonem.

Porovnání použití vyspádovaného betonu a vyspádované desky

 

Šikmý beton

Šikmá izolační deska - INCLINE

Náklon

2 %

2 %

Průměrná hmotnost na m2

300 kg

4 kg

Tloušťka nakloněného prvku

5–25 cm

2–22 cm

Průměrný příspěvek izolace spádového prvku

< 0,5 cm

12 cm

Nutno připočítat tloušťku tepelné izolace

 do zákonného minima (cca 22 cm dle PURES).

22 cm

10 cm

Nezatěžujte ploché střechy betonem. Za ušetřené peníze si raději zařídíte nový oblíbený koutek pod otevřenou oblohou.

Kromě nižší hmotnosti a dodatečné tepelné izolace přináší spádová deska z tepelné izolace XPS také další výhody:

  1. Snížení hmotnosti spádové vrstvy střechy umožňuje udělat střechu pochozí bez dodatečného vyztužení nosných stěn.
  2. Odolnost a nosnost. Díky své pevnosti v tlaku umožňuje spádová deska snadno realizovat střechu jako užitnou, pochozí, dokonce i pojezdovou.
  3. Výrazně tenčí skladba střechy a přidaná hodnota tepelné izolace v jedné vrstvě.
  4. Vzhledem k tomu, že povrch je hladký, nehrozí protržení hydroizolační fólie. Díky tomu není potřeba instalovat separační vrstvu, např. geotextilie, jako v případě hrubého povrchu spádového betonu.
  5. Vzhledem k tomu, že povrch je hladký, je odvod vody mnohem efektivnější a nedochází tak ke tvorbě trvalých kaluží vody.
  6. Spádové izolační panely z extrudovaného polystyrenu (např. FIBRANxps INCLINE) lze v případě obrácené střechy použít i jako nejoptimálnější řešení s vysokou odolností střešní konstrukce.

Co nám to všechno říká? Daná skutečnost, že střecha je nejkritičtější částí budovy, kde nemá smysl přidávat další těžkou vrstvu bez dalšího  přínosu. Proto je důležité zjistit si více o způsobu konstrukce ploché střechy a materiálech, které hodláme použít. Jedině tak se nám podaří bez zbytečných komplikací vykouzlit příjemný a bezpečný domov s oblíbeným koutkem pod širým nebem.

V případě zájmu zjistit více informací o FIBRANxps nebo našich řešeních, se neváhejte obrátit na naše obchodní zástupce nebo technickou podporu

Zveřejněno: 4.2.2024