Proč si zvolit obrácenou plochou střechu?

Terasa na rovné střeše
Jak na spádové vrstvy
10/03/2023
Desatero pro aplikaci izolace FIBRAN xps
12/05/2023
Terasa na rovné střeše
Jak na spádové vrstvy
10/03/2023
Desatero pro aplikaci izolace FIBRAN xps
12/05/2023

Proč si zvolit obrácenou plochou střechu?

Při realizaci skladby ploché střechy se nabízejí dvě možnosti, které se liší v závislosti na poloze hydroizolace.

První možností návrhu a montáže ploché střechy je položení hydroizolační fólie jako finální vrchní vrstvy. Tento způsob se někdy označuje jako "klasická plochá střecha".

Alternativně lze hydroizolaci posunout níže ve střešním systému a teprve na ni položit vrstvu tepelné izolace s přesně definovanými vlastnostmi materiálu. Tento typ střechy se nazývá "obrácená plochá střecha".

Jaký je důvod změny polohy hydroizolace?

Plochá střecha je vnější povrch budovy, který je nejvíce vystaven extrémním teplotním výkyvům v důsledku velkého množství slunečního záření a tepelných emisí, k nimž dochází přes noc. Každý materiál, a zejména hydroizolace, je citlivý na atmosférické vlivy a UV záření. Výsledkem těchto vlivů je zrychlené stárnutí, mikrotrhliny v hydroizolaci a časem i zatékání vody do systému ploché střechy.

Při použití systému obrácené ploché střechy se hydroizolace přesouvá níže v systému, což zajišťuje stabilnější teplotní prostředí a ochranu před UV zářením.

Častým problémem u klasických plochých střech je prosté mechanické poškození, ke kterému často dochází v důsledku údržby nebo neopatrné montáže mechanických zařízení na střeše.

KLASICKÁ PLOCHÁ STŘECHA s hydroizolací vystavenou vnějším vlivům
OBRÁCENÁ PLOCHÁ STŘECHA a hydroizolace chráněná před povětrnostními vlivy

Jak už bylo zmíněno, v případě obrácené ploché střechy je nutné položit tepelnou izolaci na hydroizolaci, přičemž tepelná izolace musí plnit svou základní funkci, tj. tepelnou ochranu budovy a zároveň chránit hydroizolaci před povětrnostními vlivy. Ať už se architekt nebo investor rozhodnou pro jakoukoliv vrchní vrstvu, poškození hydroizolace obrácené ploché střechy je po dokončení montáže prakticky nemožné.

Největší riziko poškození hrozí ve fázi montáže, ale po dokončení systému je trvanlivost ploché střechy zaručena. Jediným způsobem jak plně zaručit trvanlivost ploché střechy je ochrana povrchu hydroizolační vrstvy.

Vhodnou tepelnou izolací pro systém obrácené ploché střechy je tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) s hladkým povrchem a dostatečnou pevností v tlaku.

Vhodný typ tepelné izolace pro obrácené ploché střechy:

FIBRANxps 300 - L, 500 - L, 700 - L

FIBRANxps 300-700-L

 

 

Podle normy je pro tento typ použití (pro systémy obrácených plochých střech) vhodná tepelná izolace s uzavřenou buněčnou strukturou (extrudovaný polystyren - XPS), konkrétně desky XPS se specifickými technickými vlastnostmi nebo označením na štítku xps 300 - L, xps 500 - L nebo xps 700 - L.

Technické listy pro: FIBRANxps 300-LFIBRANxps 500-L a FIBRANxps 700-L

Zvláštní pozornost je třeba věnovat dvěma údajům na štítku/technickém listu:

- WL(T) - dlouhodobá nasákavost ponořením, která by neměla překročit hodnotu 0,7;

- WD(V) - dlouhodobá nasákavost difuzí s nejvhodnější klasifikací 1.

Proč je to důležité?

Realizační firmy, které desky instalují, často těmto údajům nevěnují pozornost a instalují desky XPS s hodnotou WD(V) = 1,5 nebo dokonce materiály, které nemají definovanou hodnotu pro nasákavost difuzí vody. Totéž platí pro WL(T), protože desky by si měly zachovat své tepelněizolační vlastnosti i po 50 letech používání ve vlhkém prostředí (certifikát ETA-17/0910*).

*Certifikát ETA je povinný dokument, který prokazuje, že tepelně izolační výrobek je vhodný pro použití ve složitých konstrukčních skladbách, jako jsou systémy obrácených plochých střech, zelené ploché střechy nebo parkovací plochy na střechách.

V případě zájmu zjistit více informací o FIBRANxps nebo našich řešeních, se neváhejte obrátit na naše obchodní zástupce nebo technickou podporu

Zveřejněno: 12.4.2023